Tirol

BC Karres

Bundesstraße 141
6462 Karres
Telefon: 05 04 06 7434 
Telefax: 05 04 06 74349 
E-Mail: bc.karres@oeag.at

Info & Karte

BC Innsbruck

Trientlgasse 41
6021 Innsbruck
Telefon: 05 04 06 7431 
Telefax: 05 04 06 74319
E-Mail: bc.innsbruck@oeag.at 

Info & Karte